اخبار آژانس -

معرفی هواپیمای ایرباس ۳۲۱

معرفی هواپیمای ایرباس ۳۲۱
معرفی هواپیمای ایرباس ۳۲۱
تاریخ انتشار : 1396/10/10

هواپیمای ایرباس ۳۲۱ یکی از هواپیماهای معروف شرکت ایرباس ۱۹۸۹ طراحی و ساخته شد و اولین پروازش را ۴ سال بعد انجام داد، هواپیمایی که از نظر فروش از موفق ترین هواپیماهای این شرکت محسب میشود.

هواپیمای ایرباس ۳۲۱ در ماه نوامبر سال ۱۹ ساخته شد و اولین پرواز خود را در سال ۱۹۹۳ انجام داد، پروازی که کاملا موفقیت آمیز بود و توانست این هواپیما و سازندگان آن را سربلند کند. ین هواپیما نسبت به مدل های قبلی ایرباس اندازه ای بزرگ تر دارد و از نظر ظاهری هم باید به بدنه ی باریک آن اشاره کرد. هواپیمای کوتاه برد که اصلی ترین تفاوت آن با مدل های قبلی خانواده ی ایرباس، کشیده تر بودن کابین آن است.

از دیگر تغییراتی که هواپیمای ایرباس ۳۲۱ نسبت به هواپیماهای فبلی ایرباس داشته است، تحمل بار بیشتر، موتور قوی تر و تایرهای بزرگ تر است. همه ی این ها کمک کرده تا سیستم ترمز هواپیما هم بهبود پیدا کند.

هواپیمای ایرباس ۳۲۱ دارای ۲ مدل هواپیمای ایرباس A321-100 و A321-200 است. مدل اول مخزن سوخت اضافی ندراد و در نتیجه وزن کمتری دارد و در مجموع کوچک تر است در حالی که در مدل دوم به دلیل داشتن مخزن سوخت اضافی، هواپیما برد بیشتری دارد و بزرگ ترهم هست. در هواپیمای ایرباس ۳۲۱ دو نوع آرایش صندلی وجود دارد که آرایش اول به صورت فرست کلس ۱۶ صندلی و ۱۶۹ صندلی اکونومی است و نوع آرایش دوم هم به صورت ۱۹۹ صندلی در یک کلاس است.

در مورد مشصات اصلی هواپیمای ایرباس ۳۲۱ باید گفت:

ای هواپیما به نسبت مدل هیا قبلی موتور قوی تری دارد، ۲ موتور توربوفن در زیر ۲ بال هواپیما وجود دارند. فاصله ی دو بال نوک هواپیما از هم ۳۴٫۱ متر است و طول آن  ۳۷٫۶ متر و ارتفاع آن هم ۱۱۱۱٫۸ متر است. ین هواپیما ۱۸۰ نفر را می تواند در خود جای دهد . بیشترین سرعت آن ۸۷۰ کیلومتر بر ساعت است و محدوده ی پرواز نسبتا پاییینی حدود ۵۱۸۵ نفر دارد.